บริการของเรา

เรียนรู้วิธีการทำงานและสิ่งที่เรามี
เราช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายของโครงสร้างพื้นฐานของคุณและช่วยเพิ่มรายได้

 

ทีมของเราจะดูแลราวกับว่า ธุรกิจของคุณ เป็น ธุรกิจของเราเอง
BIRD จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่อย่างที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อน!

ระบบการจัดการโรงแรม

ระบบการจัดการโรงแรม ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

BIRD - HOTEL SOFTWARE เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดด้วยราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ประกอบโรงแรมรวมไปถึงทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพที่จะช่วยแนะนำคุณว่า ซอฟต์แวร์ประเภทใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เราให้บริการซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการโรงแรม ที่ตอบสนองทุกความต้องการในธุรกิจคุณ

ผลิตภัณฑ์ของ BIRD - HOTEL SOFTWARE

 • ระบบบริหารจัดการห้องพัก (Channel Manager)

 • ระบบจองห้องพักออนไลน์ (Booking Engine)

 • ระบบบริหารจัดการโรงแรม (PMS)

 • ระบบเว็บไซค์โรงแรม (Hotel Website)

 • ระบบโดเมนและโฮสติ้ง (Domain and Hosting)

การบริการจัดการด้านการขายห้องพักโรงแรม

BIRD - SALES MANAGEMENT ให้บริการด้านการจัดการการดำเนินงานของโรงแรม รวมไปถึงการจัดการธุรกิจ มาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกความต่างๆ ความพึงพอใจและงานด้านการบริการลูกค้า การขายและการจัดการการตลาด และด้านการดำเนินงานอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ

 • บริหารจัดการด้านการขายและการตลาด

การบริการด้านโซเชียลมีเดีย

BIRD - SOCIAL MEDIA การตลาดโซเชียลมีเดียโดยใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการโฆษณาในสื่อออนไลน์ เราเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์มุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึง และการมองเห็นธุรกิจของคุณ

 • การบริหารจัดการด้านการตลาดบนอินเทอร์เน็ต

 • การสื่อสารกับสื่อสังคมออนไลน์

 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลและวิเคราะห์ผลรายเดือน

 • การตลาดแบบ Online content marketing

การบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงแรม

BIRD - HOTEL CONSULTANT ซึ่งมีในแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • Admin

 • Accountant & Financial

 • Human Resources & Training

 • Front Office

 • Housekeeping

 • Engineering

 • Food & Beverage

 • Kitchen

การประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในกิจการโรงแรม

BIRD - HOTEL FEASIBILITY เราประเมินและทำข้อมูลสรุปผลความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านด้านแนวคิดการออกแบบ และการวางโครงสร้างทั้งระบบ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริการและเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับแต่ละโครงการเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด ซึ่งรวมถึง

 • การจัดทำงบประมาณและการวางผังโครงสร้าง

 • แนวคิดและการออกแบบโรงแรม

 • การสร้างแบรนด์ การขายและการตลาด

 • การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานสำคัญต่าง ๆ

 • กำหนดการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างและการดำเนินงาน