บรรลุแผนรายได้ของโรงแรม

ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ


BIRD คือ ทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ และเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด ด้วยการปรับใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น และสามารถใช้กลยุทธ์
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“การตลาดคือเป้าหมายของเรา”

บริการของเรา

บริการของเรา

เราให้บริการด้านการจัดการการดำเนินงานของโรงแรม รวมไปถึงการจัดการธุรกิจ มาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ความพึงพอใจและงานด้านการบริการลูกค้า การขายและการจัดการการตลาด และการดำเนินงานอื่น ๆ

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของคุณ

รายละเอียด

เลือกแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

เรียนรู้วิธีการทำงานและสิ่งที่เรามี การันตีด้วยประสบการด้านการเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจมากว่า 20 ปี
ผนวกกับการใช้เทคนิคการทำการตลาดที่ทันสมัย จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคง
และไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจคุณ

รายละเอียด

ทีมงานของเรา

BIRD ทราบเป็นอย่างดีว่าการทำธุรกิจมีความเสี่ยง เรามีวิธีจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น การันตีด้วยประสบการด้านการเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจมากว่า 20 ปี จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคง

พบทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

เราแก้ปัญหาและทำความเข้าใจกับความต้องการของนักธุรกิจโรงแรมและดำเนินการตามนั้น การดำเนินการตามมาตรฐานโรงแรมที่ได้ตกลงไว้จะช่วยให้มั่นใจว่าการเติบโตและการผลิตให้กับผู้ประกอบการโรงแรมมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

— สิทธิชัย ธนากรเจริญ —