ทีมงานของเรา

สิทธิชัย
ธนากรเจริญ

ผู้ก่อตั้ง / กรรมการผู้จัดการ

นักธุรกิจโรงแรมที่มีประสบการณ์มากมาย คุณสิทธิชัยเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ ด้วยความมุ่งมั่นในด้านการตลาด ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของโรงแรมที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง อ้างอิงด้วยตำแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และรองประธานสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง รวมไปถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน การติดต่ออย่างกว้างขวาง และความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรม จากประสบการณ์ของเขาในการแก้ปัญหา และความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรมเป็นอย่างดี ทำให้ได้ก่อตั้งขึ้นบริษัท “เบิร์ด” ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการโรงแรมจะมีธุรกิจที่มีการเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี กับค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ด้วยการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงด้านกลยุทธ์โรงแรมที่มีมาตรฐาน

Array
  • ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิจัยและพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ (BIRD) จำกัด
  • ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมโรงแรมไทย – ภาคใต้
  • รองประธานสมาคมโรงแรมป่าตอง