ราคา

เราช่วยคุณบริหารระบบบริหารจัดการของโรงแรมด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความเชื่อถือ รวมทั้งการบริหารด้านการขายห้องพักของธุรกิจโรงแรมจากผู้มีประสบการณ์ การให้คำแนะนำด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม วิธีการทำให้แขกพึงพอใจและการเข้าถึงในการบริการลูกค้า และภาพรวมทั้งหมดในการดำเนินงานใด ๆ ของกิจการโรงแรม

บริการ ค่าบำรุง รายปี (บาท) ค่าบริการ รายเดือน (บาท)
 เบิร์ด ระบบการจัดการโรงแรมที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักและซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้
 เบิร์ด การบริการจัดการด้านการขายห้องพักโรงแรม FREE 10%
 เบิร์ด การบริการด้านโซเชียลมีเดีย FREE 10,000
 เบิร์ด การบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงแรม FREE 10,000
 เบิร์ด การประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ในกิจการโรงแรม 100,000.-/ ต่อครั้ง

** ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **