ราคา

เราช่วยคุณบริหารระบบการจัดการโรงแรมด้วยซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการบริหารการขายห้องพักของธุรกิจโรงแรมจากผู้มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ทำอย่างไรให้แขกของคุณมีความสุขและเข้าถึงได้ในการบริการลูกค้า และภาพรวมในการดำเนินธุรกิจโรงแรม
ค่าบริการรายเดือน / ห้อง
1 – 5
6 – 10
11 – 20
21 – 40
41 – 80
81 – 160
160++
Remark
BIRD – เครื่องมือสำหรับโปรแกรมโรงแรม / ซอฟต์แวร์โรงแรม
Booking Engine
600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600
4,200
Chanel Manager
800
1,600
2,400
3,200
4,000
4,800
5,600
Front Office System
800
1,600
2,400
3,200
4,000
4,800
5,600
Package
1,200
2,400
3,600
4,800
6,000
7,200
8,400
BIRD – เครื่องมือสำหรับเสริมประสิทธิภาพ
Point of Sale
800
800
800
800
800
800
800
Rate Shopper
150
150
150
150
150
150
150
Dynamic Pricing
300
300
300
300
300
300
300
Google Hotel
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Domain & Hosting
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Website
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
BIRD – การบริหารจัดการการขายของโรงแรม
Online
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Offline
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Package
4,000
7,000
10,000
13,000
16,000
19,000
22,000
BIRD – บริการจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
Facebook
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Instagram
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Twitter
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Package
4,000
7,000
10,000
13,000
16,000
19,000
22,000
BIRD – การให้บริการเป็นที่ปรึกษาของโรงแรม
Concept&Design
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Operation
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Package
20,000
35,000
50,000
65,000
80,000
95,000
110,000
BIRD – ความเป็นไปได้ของโรงแรม การออกแบบ และการก่อสร้างโรงแรม
Package
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
One Time
ข้อเสนอราคาพิเศษ

หมายเหตุสำหรับบริการของเรา :

  • ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี
  • บริการฟรีค่าบริการในเดือนแรก
  • วางมัดจำในวันที่เซนสัญญา 2 เดือนจากค่าจ้าง และจะไม่ได้รับคืนหากมีการยกเลิกสัญญาหรือผิดนัดชำระ
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม