บริการของเรา

เรียนรู้วิธีการทำงานและสิ่งที่เรามี

การจัดการโรงแรม

บริหารจัดการและที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรม
ให้บริการด้านการจัดการการดำเนินงานของโรงแรม รวมไปถึงการจัดการธุรกิจ มาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกความต่างๆ ความพึงพอใจและงานด้านการบริการลูกค้า การขายและการจัดการการตลาด และด้านการดำเนินงานอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนี้

  • การบริหารจัดการ ด้านการขายและการตลาด
  • ให้คำปรึกษาด้านระบบการจองห้องพัก
  • ให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการควบคุมรายจ่าย
  • ให้คำปรึกษาด้านการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน